Bakaliowe Rozkosze

Regulamin

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin;
Bakaliowe Rozkosze – IDEO Agata Piszczek, Jęczmienna 19, 87-100 Toruń,  NIP 956-209-95-92, REGON 341-033-774, wyłączny właściciel Bakaliowe Rozkosze działającego pod adresami internetowymi www.bakaliowerozkosze.pl
Klient  – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;
Towar – Towary w ofercie Bakaliowych Rozkoszy, których dotyczy umowa sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Bakaliowymi Rozkoszami  a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
Strona – Bakaliowe Rozkosze i Klient;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Bakaliowe Rozkosze i/lub drogą telefoniczną i/lub drogą elektroniczną na adres bakaliowerozkosze@gmail.com, określające rodzaj i liczbę Towarów;
Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych –IDEO Agata Piszczek

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Bakaliowych Rozkoszy wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane na stronie www.bakaliowerozkosze.pl nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 2. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Bakaliowych Rozkoszy są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł powiększona o koszty dostawy. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa od wartości minimalnej, Klient zostanie o tym poinformowany.


PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie bakaliowerozkosze.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu zamówień.


PRAWA I OBOWIĄZKI BAKALIOWE ROZKOSZE

 1. Bakaliowe Rozkosze  nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne:
  występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze strony www.bakaliowerozkosze.pl
 2. Bakaliowe Rozkosze  zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności IDEO Agata Piszczek.
 3. Bakaliowe Rozkosze zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Klientów zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Bakaliowe Rozkosze  zobowiązują się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Klientów oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Klientom.
 5. Bakaliowe Rozkosze mają prawo wykorzystywać pliki typu Cookies do tworzenia statystyk.
 6. Bakaliowe Rozkosze nie ponoszą odpowiedzialności za zgodność z rzeczywistością materiałów informacyjnych dostarczonych do publikacji na stronie www.bakaliowerozkosze.pl przez producentów Towarów.


ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówień i przesłania go na adres bakaliowerozkosze@gmail.com
 2. W przypadku braku u dostawców części produktów objętych zamówieniem  Klienta, nie zostaną one ujęte w paragonie fiskalnym.
 3. Termin zbierania zamówień oraz termin dostawy zostają określone w mailu wysyłanym do Klienta.
 4. W przypadku nieprawidłowego  wypełnienia formularza, realizacja zamówienia zostanie anulowana.
 5. Do każdego zamówienia Bakaliowe Rozkosze wystawia paragon.  Jest on wystawiany są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do dostarczenia.
 6. Zmiany w zamówieniu, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt z pracownikami Bakaliowych Rozkoszy – bakaliowerozkosze@gmail.pl najpóźniej do 4 dni od daty realizacji zamówień, określonej w wysłanym do Klienta mailu.
 7. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do 4 dni od daty realizacji zamówień, określonej w wysłanym do Klienta mailu.
 8. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł powiększona o koszty dostawy. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa od wartości minimalnej, Klient zostanie o tym poinformowany.


PŁATNOŚCI

 1.   Płatność gotówką, przy odbiorze towaru.


DOSTAWY

 1.  Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny adres dostawy podany przez Zamawiającego drogą mailową.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niedostarczenia niektórych produktów z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.
 3. W przypadku braku towarów kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość danego produktu (nie zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym).


WARUNKI DOSTAW

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.
 2. Towar jest dostarczany przez pracowników IDEO Agata Piszczek lub osoby wyznaczone przez IDEO Agata Piszczek.
 3. Dostawa zakupionych towarów wykonywana jest własnym transportem Usługodawcy.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł + koszt transportu
 5. Koszty dostawy:
  Zakupy powyżej 100 zł – dowóz na terenie Torunia gratis.
  Zakupy poniżej 100 zł – dowóz na terenie Torunia – 5 zł.
 6. Istnieje możliwość dostawy w miejsce wykraczające poza rejon dostaw po wcześniejszym ustaleniu ze Bakaliowe Rozkosze  i akceptacji mailem. W tym przypadku minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł plus koszty transportu.


REKLAMACJE

 1. Podstawą do uwzględnienia reklamacji jest kontakt z Bakaliowe Rozkosze: bakaliowerozkosze@gmail.com
 2. W przypadku gdy towar został źle wydany lub go brak mimo pozycji na rachunku należy niezwłocznie skontaktować się z Bakaliowe Rozkosze – bakaliowerozkosze@gmail.com


INNE

 1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Pracownikiem Bakaliowych Rozkoszy. Przedstawiona oferta w mailu lub na stronie www.bakaliowerozkosze.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 2. Produkty mogą zawierać śladowe ilości orzechów, gorczycy i selera.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.
 2. Bakaliowe Rozkosze zastrzegają sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej bakaliowerozkosze.pl.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2012  roku.